02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: edm9824
LINE ID2: prctec-info

Product Category


15
>> Probe วัดอุณหภูมิแบ่งตาม sensor RTD/TC/NTC  
>> Tc(Thermocouple)   [2]
1
Thermocouple - เทอร์โมคัปเปิล - โพรบวัดอุณหภูมิ สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ KIMO class 200 - 300
โดยมีย่านวัดกว้างตั้งแต่ -50 ถึง +250 °C และมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ
2
Thermocouple - เทอร์โมคัปเปิล - โพรบวัดอุณหภูมิ มีโพรปให้เลือกหลายแบบสำหรับงานวัดที่หลากหลาย เช่น งานวัดทั่วไป, โพรปปลายแหลม, วัดอุณหภูมิผิวโดยการสัมผัส, วัดอุณหภูมิอากาศโดยรอบ และอื่นๆ
3

ย่านวัด: -50°C to +550°C
ประเภทของ sensor : Pt100 or Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel อุณหภูมิการเก็บรักษา: จาก -20°C to +80°C
4

ย่านวัด: -50°C to +400°C
ประเภทของ sensor : Pt100 or Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel