Product Category


31
>> Glass thermometer - เทอร์มอมิเตอร์แบบแท่งแก้ว  
>> Thermometers According to DIN -35 to +100 °C   [9]
1
รายละเอียดสินค้า :
- ย่านวัดอุณหภูมิ : -35 to +100 °C
- ความยาว 76 - 208 mm